eksportkontrolakademi.dk ApS

Kursus i eksportkontrol og sanktioner incl. Rusland og Iran.

 

Lær om de danske samt amerikanske regler om eksportkontrol (dual-use) og sanktioner af erfarne danske undervisere. For jurister og ikke-jurister.

 

Næste kursus afholdes 21.-22. marts 2017 i København. Tilmelding er åben og kan foretages her.

 

 

 

 

Uddrag af evalueringer fra tidligere kursusdeltagere:

” Det er så afgjort det bedste kursus, jeg har været på målt på investeret tid versus udbytte. Jeg blev bragt fra næsten ingen indsigt i emnet til god indsigt på to intensive dage. Erfarne undervisere formåede at formidle stoffet klart og præcist både til jurister og ikke-jurister samt jonglere fra helikopter perspektiv til nørdede detaildiskussioner. Meget imponerende og klart anbefalingsværdigt.”

"Formidabelt kursus."

"I har præsteret et top kursus."

"Det var et super godt kursus. Det er nu man indser, hvor vigtigt dette emne er."

"Meget spændende kursus på højt niveau."

"Meget god fremstilling – nok første gang jeg helt har forstået indholdet. Helt klart en fordel at det foregår på dansk."

"Kurset er godt struktureret og giver et rigtig godt overblik over emnerne. Et rigtig godt kursus! Det bedste, jeg hidtil har været på ift. eksportkontrol og finansielle transaktioner."

"Meget imponeret over indhold og afvikling – ikke mindst de praktiske eksempler og de løbende diskussioner/spørgsmål har været brugbare ift at forstå bekymringer og praktiske udfordringer. "

"Generelt for begge dage: Underviserne har været virkelig gode til at formidle stoffet. Godt med eksempler fra den virkelige verden."

 

 

 

Gør som foreløbig fem C20 selskaber og en række større og mindre danske virksomheder og send repræsentanter på kursus i eksportkontrol og sanktioner hos eksportkontrolakademi dk ApS.

 

Som den eneste i Danmark tilbyder eksportkontrolakademi dk undervisning om eksportkontrol (dual-use/dobbelt anvendelse) og finansielle sanktioner leveret af erfarne og højt specialiserede dansktalende undervisere.

Lær det fundamentale om de danske/europæiske samt de amerikanske regler om eksportkontrol og sanktioner, så du kan finde af, i hvilket omfang reglerne påvirker netop din virksomhed. Da sanktioner oftest følger den samme opbygning, giver kurset også baggrund for at forstå kommende sanktioner.

 

Få også et indblik i sanktionerne, som EU og US har indført overfor visse statsborgere og sektorer i Rusland og Ukraine, samt hvorledes det kan håndteres i praksis.

 

Eksportkontrol (dual-use/dobbelt anvendelse) og finansielle sanktioner gælder for alle virksomheder, der sælger eller overfører varer og teknologi – også indenfor Danmarks grænser.

 

Det vil overraske mange, at de amerikanske regler om eksportkontrol og sanktioner som hovedregel gælder, hvis du videresælger amerikansk fremstillede produkter uanset hvor i verden, det sker – dvs. også i Danmark.

 

Selv om en produktionsvirksomheds slutprodukt ikke er underlagt eksportkontrol, kan det godt være, at selve produktionsudstyret er. Eksempelvis kan en drejebænk være omfattet, hvilket skal tages i betragtning ved en produktionsoverflytning, uanset det sker indenfor samme koncern.

 

Overtrædelse af reglerne – især de amerikanske - kan have meget alvorlige følger for en virksomhed. Store bødestraffe, fængsel, tab af privilegier samt sagsomkostninger kan forekomme.

 

På et intensivt to dages kursus vil erfarne og højt specialiserede dansktalende undervisere give en introduktion til de grundlæggende regelsystemer om eksportkontrol og sanktioner samt komme med tips til, hvorledes opgaven i praksis kan gribes an i virksomhederne.

 

Kursusmappe indeholdende alle præsentationer samt yderligere relevant bilagsmateriale udleveres på kurset.

 

Der udstedes et kursusbevis, som beskriver hvilke elementer, der er blevet gennemgået.

Kurusbeviset bør indgå i virksomhedens compliance dokumentation på eksportkontrol området.

 

Bemærk, at fokus på dette eksportkontrol kursus er dual-use reglerne, og våbenreglerne, som alene har relevans for et lille antal virksomheder, vil ikke blive behandlet.

Læs nærmere om eksportkontrolakademi dk, kursus, underviserne m.v. under de enkelte faneblade tilgængelige her.

 

Copyright © All Rights Reserved eksportkontroladademi.dk CVR 36023562